Innovationsveckan Göteborg program 6 okt

Entre 9-16. När du besöker oss så förbered dig genom att ladda ner appen Wibrick. Sätt på platstjänster och bluetooth.

Hur står det till i regionen?

Peter Warda, Analytiker, BRG

Konjunkturläget i regionen och framtidsspaning

Tid: Fre 6 okt 10.00 – 11.00

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Arenan

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Digitala möte med personlig touch. Rekrytering i Europa

Peter Karansci, Euresrådgivare, Arbetsförmedlingen

Peter berättar om bristyrkesrekrytering i Europa samt hur Arbetsförmedlingen använder digital teknik för att göra bra personliga möten. Peter kommer berätta om flera metoder på flera orter i Europa. Möjlighet att ställa frågor finns.

Tid: Fre 6 okt 11.00 – 12.00

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Insikten

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Vad är Mitt Livs Chans Online? Kom och lyssna på hur du kan bidra som mentor för en nyanländ person

Jimmy Antonsson, Mitt liv

Berättar och visa plattformen

Tid: Fre 6 okt 10.00 – 11.00

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Insikten

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Hur man hackar ett bättre samhälle: om hackathons och digitalt volontärarbetet

Lukas Leander, medgrundare OpenHack

Begreppet hack kan förknippas med flera olika företeelser, både positiva och negativa. När man hör ordet hack så tänker många på datorangrepp, gaming eller life-hacks. En annan form av hack som vuxit sig populär är hackathons. Gemensamt för samtliga av dessa företeelser är fokus på att lösa en utmaning, på ett innovativt sätt. Digital innovation är nyckeln till många av dagens samhällsproblem och hackathons har kommit att spela en viktig roll i denna process. Men vad är ett hackathon egentligen och hur fungerar det? 

Tid: Fre 6 okt 13.00 – 14.00

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Utsikten

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Med sikte på framtiden, den digitala revolutionen

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är professor vid IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor. Besök honom gärna på bodahlbom.se.

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big data, nya aktörer, nya affärsmodeller — Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den? Vad innebär digitaliseringen för sysselsättningen och arbetsmarknaden? Vad jobbar vi med i framtiden och hur hittar vi jobben, hur hittar vi medarbetarna?

Tid: Fre 6 okt 13.30 – 15.30

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Arenan

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

Följ föreläsningen live här: https://https://hyresgastforeningenvast.play.livearena.com/

 

Presentation av Lagomservice marknadsplats på svenska

Irina Fjeldstad, Anders Larsson, Lagomservice

En marknadsplats för olika tjänster på internet

Tid: Fre 6 okt 13.30 – 14.00

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Insikten

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Presentation av Lagomservice på arabiska

Irina Fjeldstad, Anders Larsson, Lagomservice

En marknadsplats för olika tjänster på internet

Tid: Fre 6 okt 14.00 – 14.30

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Insikten

Anmälan: https://simplesignup.se/event_catalog?user_id=52356

 

Avslutningsdialog, Samtal om framtidens kompetensförsörjning

Moderatorer: Emanuel Anco Broander, Emelie Janelöv

Deltagare: Hemliga gäster

Tid: Fre 6 okt 15.30

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Arenan

 

Lagomservice

Irina Fjeldstad, Anders Larsson, Lagomservice

Kom och prata med oss om vår marknadsplats som finns på internet. www.lagomservice.se. Vi pratar svenska, arabiska och engelska och vill gärna berätta för dig om dina möjligheter att jobba på ett nytt sätt. Hos oss erbjuder du dina tjänster och får betalt för utfört arbete.

Tid: Fre 6 okt hela dagen

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal:

 

Vill du veta hur du kan påverka framtiden för att få ett bra hem?

Hyresgästföreningen

Tid: Fre 6 okt hela dagen

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Lokal: Frölunda

 

Kom och prata med Arbetsförmedlingen om våra nya digitala verktyg och framtidens teknik

Arbetsförmedlingen

Tid: Fre 6 okt hela dagen

Plats: Arena första lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg