#AGVHackathon2018

2018-01-25 Caroline Blomberg 0

#AGVHackathon2018 Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom workshoppar och till sist ett hackathon […]